TEK-THERM -představuje revoluční metodu zateplení. Materiál TEK-THERM funguje jiným způsobem než ostatní běžně používané izolační materiály. TEK-THERM snižuje prostup tepla do obvodového pláště budov a současně zvyšuje teplotu stěny, čímž kladně působí na tzv. tepelnou pohodu prostředí. Aby se u člověka dostavil pocit příjemně vytopené místnosti, nestačí mít teplý pouze vzduch, ale nutně i stěnu.
 
 
  TEK-THERM je ideálním materiálem pro vnitřní zateplení stěn ve stavebnictví, zvláště panelových domů, promrzajících štítových stěn, tepelných mostů, částí stěn za topnými tělesy, kde vlivem kondenzace vodních par dochází k tvorbě plísní a pro všechny nedostatečně tepelně izolované objekty, kde chceme dosáhnout tepelné pohody v místnosti a ovlivnit úspory energie v kombinaci s řízenou termoregulací topných systémů. Provedené zkoušky, ale hlavně zkušenosti  uživatelů, dokládají že v závislosti na typu objektu a vytápěcího režimu lze na topných nákladech ušetřit až 25 i více %.
 
   
 

TEK-THERM je možno nanášet na interiérové plochy, jako jsou vápenocementové omítky, beton, sádrové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, dřevo a jeho vedlejší produkty, kovové povrchy, sklo a mnoho dalších, všude tam, kde je potřeba dosáhnout zateplení a není možné nebo vhodné použít jiné materiály a aplikační postupy (např. objekty s cennými fasádami, kde není možné provést venkovní opláštění izolačními materiály, apod.)  
 

   
 

TEK-THERM nabízí zefektivnění systému vytápění a velké úspory energie zejména v periodicky či krátkodobě vytápěných objektech, jako jsou chaty, chalupy, kanceláře, restaurační zařízení (zde oceníte též nižší náchylnost k nežádoucím barevným změnám povrchu stěn vlivem působení nikotinu – důvodem je použití inertního plniva), hotely, nemocnice, úřady a také byty, kde po dobu nepřítomnosti osob, nebo nevyužívání prostoru, lze výrazně snížit teplotu vzduchu, ale ve velice krátké době zmíněnou teplotu zvýšit bez rizika, že v prvních okamžicích zbytečně vyhříváme stěny a teprve potom stabilizujeme teplotu v místnosti.
 

   
 

TEK-THERM je vynikajícím materiálem pro dosažení protikondenzačního efektu. Výskyt studených míst na vnitřní stěně, zejména v rozích, může způsobit kondenzaci pokojové vlhkosti a následnou tvorbu plísní. Smyslem použití TEK-THERMu je výrazně zmenšit náchylnost k vytváření kondenzace vlivem přítomnosti mikroskopických vzduchových prostorů v natřeném povrchu a tím snížit možnost tvorby plísní. Tato vlastnost předurčuje TEK-THERM pro použití ve všech místnostech s vysokou vlhkostí a slabou ventilací: v koupelnách, kuchyních, na plovárnách, ve spížích, v závodech na průmyslové zpracování potravin atd. Mezi další výhody patří teplo stěn na dotyk, dokonalá prodyšnost aplikovaného materiálu, zlepšení akustiky.
 

 

OPTIMALIZOVÁNO PRO IE5 A VYŠŠÍ
ROZLIŠENÍ 1024X768 A VYŠŠÍ
VAŠE ROZLIŠENÍ JE
  Scripty - http://scripty.hyperlink.cz

 

TEK-THERM lze nanášet na upravené plochy stěrkou, nátěrem nebo stříkáním. Hmota je dobře roztíratelná, má vysokou přilnavost a je možno ji po vytvrdnutí mechanicky upravovat – brousit. Hmotu lze tónovat do jakéhokoli barevného odstínu.

 

counter 
počítadlo